Wer heit net feiert

Wann nicht jetzt – wann dann.

Wer heit net feiert, feiert nie